+2743 0 91005 | +30 690 954 3030

ΜΕΣΑΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΚ 20400,

GPS [Lat: 37.997815 /37° 59' 52.134" N, Lon: 22.468552 / 22° 28' 6.7866" E]

info@aipytos.gr

Menu
 • cafe-bar12
 • cafe-bar28
 • cafe-bar21
 • cafe-bar11
 • cafe-bar25
 • cafe-bar26
 • cafe-bar02
 • cafe-bar09
 • cafe-bar07
 • cafe-bar23
 • cafe-bar14
 • cafe-bar22
 • cafe-bar04
 • cafe-bar27
 • cafe-bar12
 • cafe-bar28
 • cafe-bar21
 • cafe-bar11
 • cafe-bar25
 • cafe-bar26
 • cafe-bar02
 • cafe-bar09
 • cafe-bar07
 • cafe-bar23
 • cafe-bar14
 • cafe-bar22
 • cafe-bar04
 • cafe-bar27
×

Log in